QUY TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. MỤC ĐÍCH TƯ VẤN :

• Giúp chủ đầu tư theo dõi, cung cấp thông tin, lựa chọn, chấp thuận và giám sát tiến độ thực hiện dự án.

• Giúp người tư vấn tiếp nhận các dữ liệu thiết kế của chủ đầu tư, việc phản hồi những thông tin tư vấn mà khách hàng nhận được.

2. YÊU CẦU TƯ VẤN:

Đối với chủ đầu tư : Cung cấp thông tin đầy đủ, nhất quán, xuyên suốt và trình tự.

Đối với người tư vấn : Trình bày đầy đủ các giải pháp thiết kế, phân tích đánh giá và hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu.

3. SỐ LƯỢNG, THỜI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN:

Thời gian tư vấn: gồm 07 buổi, mỗi buổi không quá 90 phút, các lần tư vấn cách nhau 4 đến 7 ngày làm việc.

Việc lựa chọn thời điểm cho mỗi lần tư vấn do người tư vấn và khách hàng thoả thuận.

Các buổi tư vấn sẽ được lập biên bản công việc, có sự xác nhận, ký tên của khách hàng, là cơ sở thông tin và pháp lý cho việc thiết kế triển khai tiếp theo.

4. TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG CỦA CÁC BUỔI TƯ VẤN:

Buổi 1:

Khách hàng sẽ nhận được các thông tin, Phiếu thông tin khách hàng (tải tại đây), nêu rõ yêu cầu tư vấn và các thông tin có liên quan.

Buổi 2+3:

Sau khi tiếp nhận thông tin Hồ sơ khách hàng, Phòng Chăm sóc khách hàng sẽ xác nhận thông tin với Khách hàng và sắp xếp lịch hẹn cho KTS trực tiếp qua tư vấn và khảo sát tại địa điểm công trình thiết kế hoặc thi công.

Dựa trên nội dung khảo sát và trao đổi giữa KTS với Khách hàng, FHD lập bảng báo giá phí thiết kế và gửi cho Khách hàng, giải thích những thắc mắc từ Bảng giá.

Gửi mẫu Hợp đồng tham khảo.

Buổi 4:

Khách hàng cùng FHD tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng (HĐTK). Khi tiến hành ký kết HĐTK, khách hàng tiến hành tạm ứng ngay 50% giá trị của HĐTK

Buổi 5 + 6:

Sau 2 tuần kể từ ngày ký kết HĐTK, khách hàng cùng KTS xem xét các bản vẽ ở mức độ chi tiết: các bản vẽ chi tiết, các mặt cắt, cầu thang. Nếu cần thiết, KTS và khách hàng có thể trao đổi thêm về một số vấn đề còn thắc mắc. Trình bày giải pháp qua về kết cấu và ý đồ thiết kế nội thất (buổi 5). Trình bày giải pháp kỹ thuật, các bản vẽ chi tiết về kết cấu công trình, các giải pháp kỹ thuật điện, nước, thông tin liên lạc, quy cách vật liệu xây dựng kiểm tra tổng thể, thống nhất ngày bàn giao hồ sơ (buổi 6).

Buổi 7:

Hai bên tiến hành bàn giao hồ sơ và tiến hành thanh lý hợp đồng.

Sau khi Thanh lý hợp đồng, Hồ sơ khách hàng được lưu giữ và chăm sóc tại Bộ phận Khách hàng

Lưu ý:

1. Thông thường thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn kiến trúc (Nhà ở dân dụng) từ 20-35 ngày.

2. Các giai đoạn thanh toán bao gồm:

◦ Thanh toán 50% khi ký Hợp đồng thiết kế
◦ Thanh toán 30% khi giao Hồ sơ thiết kế kỹ thuật
◦ Thanh toán 20% khi giao Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

3. Sau buổi làm việc thứ 6, nếu khách hàng muốn thay đổi ý đồ kiến trúc thì phải chịu thêm A% (giá trị A được ghi rõ trong Hợp đồng) giá trị hợp đồng. (A tùy thuộc vào thời điểm thay đổi).

4. Khách hàng có quyền kiến nghị thay đổi KTS tư vấn trong trường hợp cần thiết. Các đề nghị, ý kiến đóng góp xin liên hệ tại Bộ phận khách hàng của FHD.